Kv.Spiran, Norrköping

Kv.Spiran, Norrköping

Kv.Spiran, Norrköping

Kron & Karlsson har fått i uppdrag av Castellum AB att iordningställa ytor inom Kv. Spiran 12 i Norrköping för nya hyresgäster.

Om oss

Vi utför bygg-, mark- och anläggningsprojekt stora som små. För i huvudsak offentliga och företagskunder. Vi har mångårig erfarenhet av branschen och vad vi tycker de allra bästa och kunnigaste yrkesarbetarna.