Visa taggar: fastigheter

SiS ungdomshem Folåsa erbjuder Statens institutionsstyrelse, SiS, behandlingar för pojkar som är omhändertagna med stöd av Lagen för vård av unga, LVU.

Verksamheten behöver utökas och därför är det beslutat att en ny byggnad ska uppföras innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en bruttoarea(BTA) på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger inom befintligt institutionsområde med pågående verksamhet.

På uppdrag av Mabro Fastigheter AB skall vi utveckla och bygga om Gelbgjutaregatan 2 i Linköping för nya hyresgäster.

Projektet sker genom samverkansentreprenad.

Projektnamn är ”Armaturen”

Om oss

Vi utför bygg-, mark- och anläggningsprojekt stora som små. För i huvudsak offentliga och företagskunder. Vi har mångårig erfarenhet av branschen och vad vi tycker de allra bästa och kunnigaste yrkesarbetarna.