Visa taggar: projekt

SiS ungdomshem Folåsa erbjuder Statens institutionsstyrelse, SiS, behandlingar för pojkar som är omhändertagna med stöd av Lagen för vård av unga, LVU.

Verksamheten behöver utökas och därför är det beslutat att en ny byggnad ska uppföras innehållande 16 vårdplatser för sluten ungdomsvård med hög säkerhet. Byggnaden består av två boendeavdelningar, administration och personalutrymmen, med en bruttoarea(BTA) på ca 3 000 m2, delvis i två plan. Entreprenaden ligger inom befintligt institutionsområde med pågående verksamhet.

På uppdrag av Mabro Fastigheter AB skall vi utveckla och bygga om Gelbgjutaregatan 2 i Linköping för nya hyresgäster.

Projektet sker genom samverkansentreprenad.

Projektnamn är ”Armaturen”

På uppdrag av Castellum skall vi bygga en ICA-butik i fd. Swedbanks lokaler på Storgatan i Linköping. Butiken skall öppna våren 2018. 

Kron & Karlsson har fått i uppdrag av Castellum AB att iordningställa ytor inom Kv. Spiran 12 i Norrköping för nya hyresgäster.

Vi har fått i uppdrag av Duseborg AB att bygga 7st lägenheter inom Kv.Axet i Linköping

På uppdrag av Castellum AB iordningställer vi tätskikt och grusytor på innergårdar inom Kv. Decimalen i Centrala Linköping

Vi har fått i uppdrag av Nordic Care Holding AB att uppföra ett nytt LSS-boende i Tingstad utanför Norrköping.

På Uppdrag av Hennes & Mauritz ska vi bygga om- och till butiken i Trollhättan.

Om oss

Vi utför bygg-, mark- och anläggningsprojekt stora som små. För i huvudsak offentliga och företagskunder. Vi har mångårig erfarenhet av branschen och vad vi tycker de allra bästa och kunnigaste yrkesarbetarna.